SIA mācību centrs "Komunālceltnieks"
Aktuāli! Apmācība pēc programmas “Darbs augstumā" norisināsies jau 23. septembrī. Piesakies!

Kompetentā institūcija

Kompetentās institūcijas statuss darba aizsardzībā

Turpinot attīstīties un paplašinot pakalpojumu klāstu, paralēli izglītības iestādes statusam esam ieguvuši arī kompetentās institūcijas statusu (lēmums Nr. LM-31-20/9, 03.11.2015). 

 

Pateicoties tam SIA mācību centra "KOMUNĀLCELTNIEKS"  kompetentā institūcija "Komunālceltnieks" piedāvā vēl šādus pakalpojumus darba aizsardzībā:

1. Darba vides iekšējā uzraudzība, tajā skaitā darba vides risku noteikšana un novērtēšana;

2. Apmācība un konsultēšana darba aizsardzības jautājumos;

3. Darba aizsardzības koordinatora funkciju veikšana;

4. Uzņēmuma atbilstības novērtēšana darba aizsardzības normatīvajiem aktiem;

5. Riska faktoru laboratorisko mērījumu veikšana;

6. Darba aizsardzības sistēmas izveide, ieviešana un uzturēšana, t.sk. atbilstoši standartam OHSAS 18001 "Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas. Prasības";

7. Nodarbināto obligāto veselības pārbaužu organizēšana;

8. Darba aizsardzības instrukciju izstrāde;

9. Uzņēmuma interešu pārstāvēšana darba aizsardzības jautājumos valsts kontrolējošās institūcijās;

10. Citi darba aizsardzības pakalpojumi.