SIA mācību centrs
Aktuāli! Apmācība pēc programmas "Autokrāvēju un elektrokrāvēju vadītājs" norisināsies 19. augustā. Piesakies!
semināri būspeciālistiem.JPG

Semināri būvspeciālistiem

Semināri būvspeciālistiem

Saskaņā ar 2014.gada 7.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”

 

Būvspeciālistam ir pienākums:
katru kalendāra gadu paaugstināt profesionālo kompetenci saskaņā ar kompetences pārbaudes iestādes tīmekļa vietnē publicēto kompetences paaugstināšanas pasākumu tēmu un apjoma sarakstu, apgūstot Profesionālās izglītības likuma prasībām atbilstošas profesionālās pilnveides izglītības programmas, apmeklējot informatīvos seminārus un veicot citus kompetenci paaugstinošus pasākumus sertifikātā norādītajā jomā, specialitātē un darbības sfērā.

 

Mācību centrs  piedāvā būvspeciālistiem semināru  "Būvkonstrukciju hidroizolācija no inženiera, amatnieka, lietotāja skatu punkta. Koncepcijas, inženieru un amatnieku pienākumi." (7 akad.st., 10 kvalfifikācijas punkti).

REĢISTRĀCIJA

Telefons *
Telefons
Personas datu apstrādes politika *

Sekojiet apmācību grafikam!