SIA mācību centrs "Komunālceltnieks"
Aktuāli! Apmācība pēc programmas “Darbs augstumā" norisināsies jau 23. septembrī. Piesakies!

Par mums

Mūsu Klienti

 

 

Par mums

SIA Mācību centrs "KOMUNĀLCELTNIEKS"  profesionālā tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Komunālceltnieks"  nodarbojas ar apmācību kursu organizēšanu darba veicējiem, kurus pie mums nosūta dažādu nozaru  uzņēmumi un organizācijas. 

Apmācām un atestējam inženiertehniskos darbiniekus kā atbildīgos par bīstamajām  iekārtām (kravas celtņu, pacēlāju, liftu ekspluatācija, katlu un spiedtvertņu ekspluatācija), elektroiekārtu izmantošanu, darba aizsardzību. 

Tāpat ir iespēja organizēt kursus darbavietās, ja uzņēmumā  ir pietiekams apmācāmo skaits (5 un vairāk). 


Izglītības iestāde darbojas saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditētajām profesionālajām izglītības programmām un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta licencētajām programmām. 

Saskaņā ar 27.04.2016. Eiropas un Padomes regulas (ES) 2016/679 "Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti" prasībām SIA Mācību centrs "KOMUNĀLCELTNIEKS" ir izstrādājusi Personas datu apstrādes politiku.