SIA mācību centrs
Aktuāli! Apmācība pēc programmas "Autokrāvēju un elektrokrāvēju vadītājs" norisināsies 19. augustā. Piesakies!
DSC_0350.JPG

Atbildīgie speciālisti

Atbildīgie speciālisti

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"  bīstamo iekārtu valdītājam ir pienākums nodrošināt bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi.

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"  bīstamo iekārtu valdītājam ir pienākums nodrošināt bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi.

Izglītības iestāde  "Komunālceltnieks" apmāca atbildīgos speciālistus par bīstamo iekārtu tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi dažādās jomās:

 • Par lifta tehnisko stāvokli un drošu lietošanu
 • Par kravas celtņa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi 
 • Par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
 • Par trošu ceļa iekārtu tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi 
 • Par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
 • Par katliekārtu tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi
 • Par spiedieniekārtu kompleksu tehnisko stāvokli,  tā drošu lietošanu un apkopi
 • Par maģistrālo cauruļvadu tehnisko stāvokli, drošu lietošanu, tehnisko apkopi un uzraudzību 
 • Par degvielas uzpildes stacijas uzturēšanas un apkalpošanas prasību ievērošanu 
 • Par bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāra tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu, apkopi, remontu un rekonstrukciju
 • Par sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
 • Par tērauda kausēšanas iekārtas tehnisko stāvoklis, drošu lietošanu un apkopi
 • Par tērauda velmēšanas iekārtas tehnisko stāvokli, drošu lietošanu un apkopi
 • Par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību 

Apmācības  notiek saskaņā ar Apmācību grafiku latviešu  valodā (pēc vajadzības - krievu valodā).