SIA mācību centrs
Aktuāli! Apmācība pēc programmas "Autokrāvēju un elektrokrāvēju vadītājs" norisināsies 19. augustā. Piesakies!
ugunsdrosiba.jpg

Ugunsdrošība

Ugunsdrošība

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238/2016 "Ugunsdrošības noteikumi" par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai apmācība ugunsdrošības jomā:

  1. Ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi - ne mazāk par 20 stundām;
  2. Ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos - ne mazāk par 160 stundām.
 

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
•    Likumdošana un būvnormatīvi
•    Ugunsgrēka klasifikācija
•    Ugunsdrošības dokumentācija
•    Ugunsdrošības signalizācija
•    Ugunsdrošības profilakse
•    Elektrodrošības pamati
•    Pirmā palīdzība
•    Praktiskā ugunsdzēšana

Apmācības  notiek saskaņā ar Apmācību grafiku, latviešu  valodā (pēc vajadzības - krievu valodā).