SIA mācību centrs
Aktuāli! Apmācība pēc programmas "Autokrāvēju un elektrokrāvēju vadītājs" norisināsies 19. augustā. Piesakies!
shutterstock_437274070.jpg

Medicīnisko ierīču ekspluatācija

Medicīnisko ierīču ekspluatācija

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" medicīnisko ierīci uzstāda un nodod ekspluatācijā tās ražotājs vai viņa pilnvarots un atbilstoši apmācīts pārstāvis, nodrošinot vismaz 30 stundu ilgu medicīniskās ierīces lietotāja apmācību.

Izglītības iestāde "Komunālceltnieks" piedāvā apmācību pēc programmām: 

a) 1. un 2. drošības grupas medicīnisko ierīču lietotāja apmācība;

b) Skābekļa sistēmu un gāzes balonu drošā ekspluatācija.

 

 

 

 

 

Apmācības  notiek saskaņā ar Apmācību grafiku, latviešu  valodā (pēc vajadzības - krievu valodā).