SIA mācību centrs
Aktuāli! Apmācība pēc programmas "Autokrāvēju un elektrokrāvēju vadītājs" norisināsies 19. augustā. Piesakies!
bistamas_iekartas.jpg

Bīstamās iekārtas

Bīstamās iekārtas

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" bīstamo iekārtu valdītājam ir pienākums nodrošināt bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi.

 

Bīstamās iekārtas ir:
1. Celšanas iekārtas:
1.1. lifti;
1.2. kravas celtņi, kuru celtspēja ir viena tonna vai lielāka;
1.3. pacēlāji cilvēku celšanai augstumā virs trim metriem;
1.4. cilvēku pārvadāšanai paredzētās trošu ceļu iekārtas;
1.5. eskalatori un konveijeri, kas paredzēti cilvēku pārvietošanai.

2. katliekārtas;
3. spiedieniekārtu kompleksi, kas saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst III un IV kategorijai;
4. maģistrālie cauruļvadi naftas un naftas produktu vai dabasgāzes pārvadei un transportēšanai;
5. ķīmisko vielu ražošanas, uzglabāšanas un izmantošanas iekārtas un to kompleksi:
5.1. tehnoloģiskās iekārtas degvielas uzpildes stacijās, kuru kopējais tvertņu tilpums ir lielāks nekā 2,5 m3;
5.2. stacionāri rezervuāri bīstamo vielu uzglabāšanai, kuros vienlaikus ir iespējams uzglabāt šādu daudzumu plūstošu vielu.
 

Izglītības iestāde  "Komunālceltnieks" apmāca bīstamo iekārtu apkalpojošo personālu.

Apmācības  notiek saskaņā ar Apmācību grafiku latviešu  valodā (pēc vajadzības - krievu valodā).